Voorwaarden voor gratis publicatie

Als u veel publiciteit wenst voor uw boodschap, dan kunt u deze gratis publiceren via de media van het ICT informatiecentrum. Dat betekent op websites, in whitepapers, als boektekst, blog en/of als artikel in de ICT nieuwsbrief. Kiest u voor gratis publicatie op websites, dan geeft u het ICT informatiecentrum het eerste recht op publicatie van uw teksten. Zeker voor de online publicatie van uw boodschap op onze websites is dat van belang, omdat u alleen dan optimaal gebruik maakt van de goede vindbaarheid van de websites van het ICT informatiecentrum. Zijn uw teksten al ergens online gepubliceerd, dan publiceren wij deze niet meer op onze websites. Herschrijven is dan een optie om uw boodschap alsnog gratis online te publiceren. Wij kijken altijd naar de mogelijkheid om uw tekst gratis te publiceren als whitepaper of boektekst. U krijgt als bron uiteraard altijd de credits voor de tekst. Uw bedrijfsnaam wordt genoemd, inclusief een link naar uw website. Gratis publicatie is geen recht. Wij publiceren uw teksten alleen als deze van waarde zijn voor de gebruikers en bezoekers van het ICT informatiecentrum en de doelen van ons platform dient.